Wybierz usługe i technologie (DEV)

Legenda i warstwy do zdefiniowania i oddzielenia od obecnej warstwy LTE
Plus Adv. zew. wew.
zew. wew.
zew. wew.
zew. wew.
zew. wew.

Mapa ma jedynie charakter poglądowy - przedstawia orientacyjną dostępność usług na zewnątrz i wewnątrz budynków. Rzeczywista dostępność usług może różnić się od prezentowanej, m.in. ze względu na specyfikę propagacji fal elektromagnetycznych, warunki terenowe w tym otoczenie i rodzaj zabudowy. Mapa nie stanowi części umowy i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.